Je leven als geschenk vormgeven vanuit- en teruggeven aan de hoogste krachten.

Een Levenskunstenaar balanceert tussen het vertrouwde en het onbekende.

Otto Bartning was niet alleen architect, hij schreef veel inspirerende artikelen die ons op weg hielpen.  In zijn voetsporen tredend beogen wij een kristallijn vormingsproces in kaart te brengen. We zijn gestart met het bestuderen van het natuurkundig ontstaan van kristal.  Zijn Erde Geliebte een dagboek over  een wereldreis als 19/20 jarige, dat hij ruim 50 jaar later publiceerde, inspireerde enorm. Mijn eigen levenswerk: Ludische Pedagogie   verdiepte zich erdoor.  Huis Wylerberg zette ertoe aan, dit dagboek leidde tot de voltooing qua samenhang. Kristalliseren is immers de Gulden Snede hanteren. Door de eerdere praktijk delen van LuPe: Spelen vanuit Verbeelding en Spelen is de Kunst verkennen spelers terreinen van nog niet weten en wel kunnen. Spelers krijgen toegang tot hun verbeeldingsvermogen, intuïtie, impulsen, aanvoelingsvermogen. Deze kwaliteiten helpen om uit te kristalliseren als mens.

Henk van Kalken: KRISTAL ik heb mezelf voor een groot deel bevrijd

Kristalliseren

Zuivere stoffen kunnen kristalliseren als ze daarvoor de tijd krijgen. Bij onvoldoende tijd stopt het proces, wordt de stof amorf. Alleen bepaalde zuivere stoffen waarvan de basisstructuur de noodzakelijke structuren voor kristalvorming kunnen aannemen, kristalliseren onder bepaalde condities. Een krasje, vuiltje of oververzadiging kan ertoe aanzetten. Ze kristalliseert vanuit een voor die stof specifieke onderlinge verhouding. Zo ook kan ieder vuiltje/confrontatie ons tot zelfinzicht brengen: het kwade ten goede laten keren is immers onze opdracht. Zo ook kan een crisis/burn out (oververzadiging)  je leiden tot wijziging van je levenspad.

De essentie van het leven, waarvan je innerlijke kristal je een blauwdruk geeft, is niet ‘pakbaar’, wat niet wegneemt dat het de moeite waard is er een leven lang naar op zoek te zijn.
Je levensverhaal herinnert je aan fragmenten  waauit je levenslijn oplicht. Uit je doen en laten belicht je verhaal alle cruciale momenten waarin jij een vervolgstap kon zetten op weg naar wie je in wezen bent.  Dat verhaal spreekt tot jou vanuit jouw zingeving.  Waar is het jou echt om te doen? Waren er (pijnlijke , confronterende en feestelijke) kristallijne momenten die iets ervan duiden? Je kiemkern/ innerlijke kristal/ persoonlijke kompas, het pure ik, je ervaarbare persoonlijke bron?  Het kristallijne daagt uit je dagelijkse ik, je emotionele lading en vaste overtuiging te overstijgen. In hoeverre boden vormingsstructuren als opvoeding en onderwijs je steun in deze?

 Er was een fase waarin de aarde er gewoon voor zichzelf was.
Daarna kwam de mens en meende de aarde naar zijn hand te moeten zetten.
Nadat de aarde herordend was, overwoekerde het hoofd steeds meer het handelen.
Totdat de aarde vastliep en het recht van de sterkste en slimste het niet meer redde.|
Met de handen in het haar vierde men eindelijk de teugels der zintuigen.
Aloude bronnen werden weer ruimer toegankelijk en benut, het hart kwam tot bloei. 

De Gulden Snede biedt ons de basisstructuur aan

We geloven in idealen, materialisme, zekerheid, in baas en knecht. In het allesomvattende of in het kleine. De een is graag stellig overtuigd dat links voor een betere samenleving zorgt, de andere dat rechts zich daarvoor inzet.
De gulden middenweg is niet zo aantrekkelijk want dan kun je niet leunen op iets van bovenstaande. Dan krijg je reacties van: vlees noch vis, gebrek aan kleur.  Voor de snelle waarnemer profileer jij je dan niet duidelijk of wordt zelfs als kameleon gekenmerkt.
Onafhankelijk van de waan van de dag, het oordeel, hokjes en bubbels. ga je echter juist je eigen weg, Je graaft je niet in met redeneringen, meningen, bewijzen, ontstijgt de loopgraven. Onzekerheden horen bij het leven in ieder moment en vragen te balanceren tussen uitersten en compromissen. Je volg je innerlijke gulden snede verhouding. Je herkent deze in de natuur en houdt gelijke tred.

De Gulden Snede

We vinden haar terug in piramiden, pentagram en natuur (Fibonacci spiraal). De gulden snede reikt ons de juiste verhouding aan om het leven te laten stromen.

         

Op de Gulden Middenweg wandelt nauwelijks een mens.

LuPe wil uit de jungle van overwoekerende beïnvloedingen. Ieders waarheid erkennend als waardevol, zijn we compagnons onderweg. Kunnen we bij verschil van mening voortgaan. Kunnen we soms in gelijke pas met iemand oplopen. Verfrist door nieuwe inzichten – waardevolle ontmoetingen, vervolgt ieder een weg.  LuPe wil een weg van spelenderwijs wijzer worden plaveien door mogelijkheden aan te reiken. Ze nodigt ieder uit deze in eigen praktijk naar eigen hand te zetten.

Er ontstaat

  • ruimte, doordat we bubbels en hokjesgeest doorbreken.
  • tijd omdat we de snel nog even weg verlaten
  • dynamiek door de vele onderlinge uitwisselingen

Uitdagingen zijn welkom, we worden vaardiger in het aanpakken van problemen.

  • Als de wereld voor je open ligt, voel je wilskracht ontwaken om op weg te gaan, sta je open voor onbekende – onbeminde – onbewuste informatie bronnen.
  • In zeeën van tijd is er voldoende tijd voor iedere actie, groeit je betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Je denkt wel twee keer na voor je iets zegt, doet.
  • Je omarmt de dynamiek van het leven, komt in beweging en moedigt je ondernemingslust aan. Je levert een actuele bijdrage aan de samenleving.

Kom spelen
Ludische pedagogie reikt ouders en leerkrachten mogelijkheden aan voor een begaanbaar pad naar Levenskunst .

Ubbergen update Zomer 2024