Niet het verstand maar het voorstellingsvermogen schiet te kort

We realiseren technisch veel zonder ons werkelijk voor te stellen wat we ermee realiseren. Günther Anders* (1902-1992) onderzocht welke oorzaak eraan ten grondslag lag en kwam tot bovenstaande conclusie (art 1980).  Zo kunnen we vanuit een kokervisie – eigen overtuiging – verabsoluteren van eigen gevoelens en behoeften de ander voorwaarden of eisen stellen. Een overtuigend voorbeeld

De mens is een door en door vreedzaam wezen
Waarom we dit niet weten? Simpel: we focussen steevast op de uitzonderingen. Ja, we zijn tot gruwelijke dingen in staat. Maar wie een beetje uitzoomt, ziet hoe zeldzaam geweld is. Er zijn uitzonderlijke omstandigheden nodig  en meestal ook vernuftige technologieën. De correspondent, Rutger Bregman februari 2018.

C’ est le ton qui fait la musique – Non verbaal spreken we boekdelen.
Als het er op aan komt zijn we vreedzaam, maar ons taalgebruik is agressief. Waardoor? Gewoonte patronen, onzekerheid, adoratie van de reden, onmachtig om een intuïtieve overtuiging te verwoorden, gespannenheid, overwoekerde emotie, onbekend met onderliggende behoeften, nood aan zekerheden – oordelen- ordening, discussie training,  debat cultus? Het antwoord is niet eenvoudig. Klank, ritme en kleur van de taal, onze houding, gezichtsuitdrukking zeggen het. naast onze verhouding (nabij – afstandelijk) tot de ander.

                                                  Schilderen met woorden , zien, horen en voelen wat je/de ander  denkt en zegt.

Insight Dialogue

Insight Dialogue vraagt tijd en stilte toe te laten in de interactie met je gesprekspartner(s). Er is geen verbale interactie gedurende de oefening. De een spreekt en de ander luistert.  Je monoloog borrelt op hier en nu in een bedding van stilte en besef. Het is geen vraag en antwoord, maar een direct uitspreken van opkomende gedachten. De ander luistert echt en gaat niet meteen zelf denken en reageren. De ontstane rust en inzicht integreert de luisteraar in het contact met jou. Hierdoor voel je je gehoord, kom je tot wezenlijk contact met jezelf en de ander. Als je echt luistert, voorkom je automatische reacties en desinteresse. Het accent komt nl te liggen op wat zegt h/zij nou eigenlijk en wat ontvang ik als luisteraar werkelijk (wat zegt z/hij  zegtZowel de spreker ontdekt bij zichzelf als de luisteraar bij de ander de betekenis van klankleur, ritme, stiltes en de non verbale communicatie.

De bron van Insighte Dialoque is het Boeddhistisme en wel de Vipassana daarbinnen. Het doel is ontwikkeling van wijsheid en mededogen. Als je rust en concentratie opbouwt in geïsoleerde meditatie op een matje, bankje of stoel, gaan die vaak verloren op het moment dat je in contact treedt met anderen. Voor Gregory Kramer is dit aanleiding geweest een methode te ontwikkelen waarbij mindfulness /opmerkzaamheid toegepast wordt in dialoog met anderen en te vertrouwen op wat opkomt.  Op diverse plaatsen in het land (zo ook in Nijmegen) zijn oefengroepen voor diegenen die cursussen hebben gevolgd en met de zes basisprincipes vertrouwd zijn. Voor wie zich hierin wil verdiepen verwijs ik naar: simsara , sangha metta en Amsterdamse inzicht meditatie

Geweldloze Communicatie

 

Geweldloze ofwel kristalheldere communicatie

het waarnemen zuiveren van interpretaties,
emoties zuiveren van bijkomende gedachten,
behoeften zuiveren van oordelen en strategieën,
een eis zuiveren tot puur een verzoek.     

Marshall Rosenberg          

                                                                                

    

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is of ………………….     kan het ook anders?

Kristalhelder en verbindend communiceren is moeilijker dan je denkt. We spreken spontaan zoals we het gewoon zijn. In onze taal sluipt helaas als vanzelf veel agressie. Rosenberg analyseerde dit fenomeen en vond een oorzaak (zie verder). We leerden vooral te onderscheiden en veroorzaken daarmee vaak onbedoeld, emotionele reacties en verwijdering i.p.v. de door ons gewenste toenadering.  Voor verbinding is nodig dat je helder onderscheid maakt: wat neem je waar, wat voel je, welke behoeften heb je en welk verzoek wil je daarom doen. Je bewandelt dan niet de grijze buitenroute maar neemt de binnenweg. Relaties ontwikkelen zich hierdoor.

Sorry Heer

Marshall Rosenberg onderzocht de taal en kwam tot de conclusie dat onze taal, een taal van krijgsheren en machthebbers is, die in alle poriën van de dagdagelijkse taal is doorgedrongen.

 

Een wereldwijd netwerk van Geweldloze Communicatie ontstaat van onderop. Voor het onderwijs zijn er inmiddels ook mogelijkheden, we verwijzen graag naar  www.ai-opener.nl www.levenverrijkendonderwijs.nl    Zo u naar een ondersteunend trainer in de buurt op zoek bent, bij invoeren van Geweldloze Communicatie training :
www.geweldlozecommunicatie.org . Zowel gecertificeerde als niet gecertificeerde trainers vind u hier.

Verbeter de wereld, begin bij jezelf
De slogan heeft niets aan zeggingskracht ingeboet.

Ubbergen, update zomer 2021