Je leven als geschenk vormgeven vanuit- en teruggeven aan de hoogste krachten.

Een Levenskunstenaar balanceert tussen het vertrouwde en het onbekende.

Otto Bartning was niet alleen architect, hij schreef veel inspirerende artikelen die ons op weg helpen. In zijn voetsporen tredend beogen wij een kristallijn vormingsproces op het spoor te komen. We zijn gestart met het bestuderen van het natuurkundig ontstaan van kristal. We hopen mogelijke spel – en werkvormen te ontwikkelen die ons dichter brengen bij het uitkristalliseren als mens.

Henk van Kalken: KRISTAL ik heb mezelf voor een groot deel bevrijd

Zuivere stoffen kunnen kristalliseren als ze daarvoor de tijd krijgen. Bij onvoldoende tijd stopt het proces, wordt de stof amorf. Alleen bepaalde zuivere stoffen waarvan de basisstructuur de noodzakelijke structuren voor kristalvorming kan aannemen, kan kristalliseren onder bepaalde condities. Een krasje, vuiltje of oververzadiging kan ertoe aanzetten. Ze kristalliseert vanuit een voor die stof specifieke onderlinge verhouding

De essentie van het leven, waarvan je innerlijke kristal je een blauwdruk geeft, is niet ‘pakbaar’, wat niet wegneemt dat het de moeite waard is er een leven lang naar op zoek te zijn. In je levensavond vertel jij je levensverhaal, besef je fragmenten ervanJe levenslijn licht op vanuit je doen en laten en belicht alle cruciale momenten waarin jij een thuis vond om te rusten en weer op weg te gaan. Je levenslijn spreekt tot jou vanuit jouw zingeving.  Welke benaming kunnen we het kristallijne geven om iets ervan te duiden? Het ondeelbare ene: de kosmos – je kiemkern/je innerlijke kristal/ persoonlijke kompas, dat jij vermoedt, het pure ik je ervaarbare persoonlijke bron?
Helpen deze beperkende verwoordingen iets te zeggen over vormingsstructuren als opvoeding en onderwijs? Het kristallijne daagt uit het niet- ik , je dagelijkse ik, je emotionele lading te overstijgen.

De basisstructuur van het bestaan, voor mij krijgt ze als volgt betekenis:
Alles is een. Uit het Niets komt alles voort en in het Niets keert alles terug
Tweedimensionaliteit geeft helderheid aan complexe samenstellingen.
Driedimensionaliteit honoreert beweging tussen tegendelen en geeft daardoor groeikracht
.
Vierdimensionaliteit structureert begrippen en biedt samenhang in onze complexe wereld
Vijfdimensionaliteit benoemt de groeikracht in de natuur, de mens en daarmee in de wereld.

Omschrijvingen proberen dit Niets te duiden, zoals de gedichten, de 99 namen voor Allah en vormgevingen van het onnoembare in het Hindoeïsme.


Lao Zi, vers 42, p.107:
De Tao baarde het Ene.                       Ene komt overeen met ‘iets’
Het Ene de Twee.                                 Twee = yin en yang
De Twee baarden de Drie.                  Drie = yin + yang + hun samenzijn in interactie
De Drie alle schepsels.                        Uit Drie komen alle dingen, planten, dieren, mensen enz.
                         Alle schepsels dragen op hun rug het yin en omarmen het yang.
                        Door het verbinden van deze [beide] energieën komen ze tot harmonie.
Vier: zie http://www.artes-sophiae.com/over-ons/missie
Vijf: zie http://www.ludische-pedagogie.eu/LuPe

 Er was een fase waarin de aarde er gewoon voor zichzelf was.
Daarna kwam de mens en meende de aarde naar zijn hand te moeten zetten.
Nadat de aarde herordend was, overwoekerde het hoofd steeds meer het handelen.
Totdat de aarde vastliep en het recht van de sterkste en slimste het niet meer redde.|
Met de handen in het haar vierde men eindelijk de teugels der zintuigen.
Aloude bronnen werden weer ruimer toegankelijk en benut, het hart kwam tot bloei. 

Kom spelen                       

 In den beginne was niet het woord,
eerder was het grote zwijgen
de stilte waarin men speelde.             (vrij naar Jef Clement)

Als je ziet wat je weet,
hoort wat je zegt,
voelt wat de ander je aanreikt,
wordt zomaar wat improviseren  
elementair samenspel.

Het hoofd is niet het hoofd van het lichaam

Zitten en zijn
Volwaardig-  volledig (vol + leeg) waarnemen, ondergaan
Horen, zien en zwijgen
Totdat vanuit je midden iets opborrelt dat zich uiten wil
Speel en ontdek wat het je te zeggen heeft.
 LJ

Ubbergen, update winter 2020