Je leven als geschenk vormgeven vanuit- en teruggeven aan de hoogste krachten.

Een Levenskunstenaar balanceert tussen het vertrouwde en het onbekende.

Otto Bartning was niet alleen architect, hij schreef veel inspirerende artikelen die ons op weg helpen. In zijn voetsporen tredend beogen wij een kristallijn vormingsproces op het spoor te komen. We zijn gestart met het bestuderen van het natuurkundig ontstaan van kristal. We hopen mogelijke spel – en werkvormen te ontwikkelen die ons dichter brengen bij het uitkristalliseren als mens.

Henk van Kalken: KRISTAL ik heb mezelf voor een groot deel bevrijd

Zuivere stoffen kunnen kristalliseren als ze daarvoor de tijd krijgen. Bij onvoldoende tijd stopt het proces, wordt de stof amorf. Alleen bepaalde zuivere stoffen waarvan de basisstructuur de noodzakelijke structuren voor kristalvorming kan aannemen, kan kristalliseren onder bepaalde condities. Een krasje, vuiltje of oververzadiging kan ertoe aanzetten. Ze kristalliseert vanuit een voor die stof specifieke onderlinge verhouding

De essentie van het leven, waarvan je innerlijke kristal je een blauwdruk geeft, is niet ‘pakbaar’, wat niet wegneemt dat het de moeite waard is er een leven lang naar op zoek te zijn.
Je levensverhaal herinnert je aan fragmenten  waauit je levenslijn oplicht. Uit je doen en laten belicht je verhaal alle cruciale momenten waarin jij een thuis vond en weer op weg ging.  Dat verhaal spreekt tot jou vanuit jouw zingeving.  Welke woorden kunnen weergeven waar het jou echt om te doen is/was. Waren er kristallijne momenten om iets ervan te duiden? Je kiemkern/ innerlijke kristal/ persoonlijke kompas, het pure ik, je ervaarbare persoonlijke bron?
Het kristallijne daagt uit het niet- ik , je dagelijkse ik, je emotionele lading te overstijgen. Had je steun aan vormingsstructuren als opvoeding en onderwijs?

 Er was een fase waarin de aarde er gewoon voor zichzelf was.
Daarna kwam de mens en meende de aarde naar zijn hand te moeten zetten.
Nadat de aarde herordend was, overwoekerde het hoofd steeds meer het handelen.
Totdat de aarde vastliep en het recht van de sterkste en slimste het niet meer redde.|
Met de handen in het haar vierde men eindelijk de teugels der zintuigen.
Aloude bronnen werden weer ruimer toegankelijk en benut, het hart kwam tot bloei. 

De Gulden Snede biedt ons de basisstructuur aan

We geloven in idealen, materialisme, zekerheid, in baas en knecht. In het allesomvattende of in het kleine. De een is graag stellig overtuigd dat links voor een betere samenleving zorgt, de andere dat rechts zich daarvoor inzet.
De gulden middenweg is niet zo aantrekkelijk want dan kun je niet leunen op iets van bovenstaande. Dan krijg je reacties van: vlees noch vis, gebrek aan kleur.  Je profileert je dan niet duidelijk voor de snelle waarnemer of wordt zelfs als kameleon gekenmerkt.
Je gaat echter juist je eigen weg, onafhankelijk van de waan van de dag, het oordeel, hokjes en bubbels. Je graaft je niet in met redeneringen, meningen, bewijzen, ontstijgt de loopgraven. Onzekerheden horen bij het leven in ieder moment en vragen te balanceren tussen uitersten en compromissen. Je volg je innerlijke gulden snede verhouding. Je herkent deze in de natuur en houdt gelijke tred.

De Gulden Snede

We vinden haar terug in piramiden, pentagram en natuur (Fibonacci spiraal). De gulden snede reikt ons de juiste verhouding aan om het leven te laten stromen.

         

Op de Gulden Middenweg wandelt nauwelijks een mens.

LuPe wil uit de jungle van overwoekerende beïnvloedingen. Ieders waarheid erkennend als waardevol, zijn we compagnons onderweg. Kunnen we bij verschil van mening voortgaan. Kunnen we soms in gelijke pas met iemand oplopen. Verfrist door nieuwe inzichten – waardevolle ontmoetingen, vervolgt ieder een weg.  LuPe wil een weg van spelenderwijs wijzer worden plaveien door mogelijkheden aan te reiken. Ze nodigt ieder uit deze in eigen praktijk naar eigen hand te zetten.

Er ontstaat

  • ruimte, doordat we bubbels en hokjesgeest doorbreken.
  • tijd omdat we de snel nog even weg verlaten
  • dynamiek door de vele onderlinge uitwisselingen

Uitdagingen zijn welkom, we worden vaardiger in het aanpakken van problemen.

  • Als de wereld voor je open ligt, voel je wilskracht ontwaken om op weg te gaan, sta je open voor onbekende – onbeminde – onbewuste informatie bronnen.
  • In zeeën van tijd is er voldoende tijd voor iedere actie, groeit je betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Je denkt wel twee keer na voor je iets zegt, doet.
  • Je omarmt de dynamiek van het leven, komt in beweging en moedigt je ondernemingslust aan. Je levert een actuele bijdrage aan de samenleving.

Kom spelen
Ludische pedagogie reikt ouders en leerkrachten mogelijkheden aan voor een begaanbaar pad naar Levenskunst .

Ubbergen update Lente 2024