Iedere informatie en opdracht graag pas lezen nadat jullie de bijbehorende foto goed hebben bestudeerd.

Malcom Graham Christi – Herman Göring 

Herman Göring was de hoogste bevelhebber van de nazi’s in WO II. Hij was als piloot in WO I neergestort. Midden jaren dertig bracht Marie Schuster (de bouwvrouwe van Huis Wylerberg) de Brit Malcolm Graham Christie in contact met Herman Göring. Christie was net als Göring piloot in de Eerste Wereldoorlog geweest en werd later informant voor de Britse regering, Beiden wisten van elkaar dat ze politieke vijanden waren. Göring waarschuwt Christie vlak voor de inval in Polen, om Duitsland te ontvluchten. Te laat erkent Engeland dat Malcolm Graham Christie hen tijdig en adequaat geïnformeerd had.

ACTIE

Vriend en toch Vijand

Maak binnen één minuut van de volgende begrippen een lijst van tegenstellingen: verdedigen, hard, links, illegaal, snel, antiek, vredesactivist, aanvallen, zout, langzaam, bitter, rechts, scherp, modern, zoet, legaal, zacht, stomp.
Waar horen deze tegenstellingen bij volgens jullie:
1. visie/mening,    2. smaak,   3. politieke overtuiging,  4. culturele voorkeuren,    5. gewoontepatroon/gewenning.
Zet voor iedere tegenstelling een nummer, dat jullie van toepassing vinden.

Oorlogsveteranen

Oorlogsveteranen zijn bekroond voor hun aandeel in de strijd. Zij herwonnen de vrijheid. Desondanks worden velen achtervolgd door de schrikbeelden van het verleden. Zij vochten weliswaar voor vrijheid, maar het is de vraag of   zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor slachtoffers aan het front.

GEDACHTE EXPERIMENT

Nare herinneringen 

Stel je voor, morgen wordt een nieuwe pil op de markt gebracht. Als je deze inneemt, vergeet je al je nare herinneringen. Alleen de positieve blijven bestaan.

  1. Zou jij die pil nemen?
    B. Wanneer was de laatste keer dat je positief terugdacht aan een nare herinnering?
    C. Kun je positief terugdenken aan iets naars?
    Waarom wel? Waarom niet? Ga hierover in gesprek.

Je vriend – je vijand

Niet iedereen beseft dat er ook Duitsers slachtoffer van het systeem waren. Hitler had veel volgelingen, maar niet alle Duitsers waren nazi’s. Veel tegenstanders verlieten hun vaderland toen Hitler aan de macht kwam. Niet iedereen vertrok op tijd en moest vervolgens Hitler gehoorzamen.
De foto gaat over een gevangene die bevriend raakt met een bewaker op basis van een gemeenschappelijk inzicht: slachtoffer te zijn van hetzelfde systeem.

DILEMMA

Je groepsgenoot – je bewaker

Stel je voor: jullie zijn samen gevangen genomen in de oorlog en gedeporteerd naar een werk kamp. Jullie delen samen een barak. De kampleiding zoekt gevangenen die kunnen dienen als bewaker van hun eigen barak. Als bewaker heb je natuurlijk voordelen en de kans op overleven wordt groter. Je moet wel allerlei bevelen gehoorzamen, die misschien ook ten koste gaan van je vrienden. Tegelijkertijd biedt het ook voor iedereen kansen! Wie dragen jullie voor..? Ieder interviewt   om de beurt een ander in rol van gevangene (al antwoordend ontstaat je rol), de anderen luisteren naar ieders overwegingen. Tenslotte kiezen jullie een bewaker.

De plicht tot de Hitler groet: Heil Hitler

Het is gemakkelijk als buitenstaander te oordelen over anderen, zeker met betrekking tot de oorlog. Maar zo simpel is het nooit. Als je je echt in zo’n situatie verplaatst, blijken al die keuzes niet zo eenvoudig. Jezelf trouw blijven was in strijd met de voorschriften.

BESLUIT

Drei Liter

De groet plicht ontduiken:  een slordige halve beweging en de woorden: drei Liter

Situatie: een NSDAP demonstratie, waar ieder verplicht naar toe moet,
1. Je staat tussen fanatieke aanhangers, die je kunnen verraden.
2. Je broer is al opgepakt, je ouders zijn oud en hebben je nodig
3. Je staat in de rij van de voedselverdeling en hebt thuis 3 kinderen
4. De Nazi’s komen je huis doorzoeken vanwege verdenking van onderduikers

Om de beurt ga je staan en kiest:
A. Je doet de Hitler groet zoals die hoort.
B. Je zegt snel Drei Liter en raffelt de beweging een beetje af, zo kom je stiekem in verzet.
C. Je slaat je armen over elkaar en weigert de groet. Ongeacht wie dat ziet.

Vriend werd vijand 

Na de Tweede Wereldoorlog bedankt Nederland Indonesië voor hun ondersteuning, door hun zelf de oorlog te verklaren. Begin oktober 1945 breekt in Noord-Sumatra de Indonesische revo­lutie uit. Een strijd tussen Indonesische onafhan­kelijkheidsstrijders en Britse troepen. Nederlandse troepen voegen zich in 1947 bij hen. In 1949 eindigt het bloedbad en accepteert Nederland de onafhankelijkheid van Indonesië.

ACTUALITEIT

Gedwongen afhankelijkheid

Jullie vertegenwoordigen twee motorclubs die elkaar een aantal jaren wederzijds hebben geholpen. Er was en is wederzijdse afhankelijkheid: het internationale netwerk van de al langer bestaande club A is zeer bruikbaar voor de jonge club B. Club B wil echter nu los van A verder en niet langer een groot deel van hun contributie afstaan in ruil voor know how. A ziet dat helemaal niet zitten en concurreert B kapot.
Maak van beide clubs een groepsfoto alsof jullie tegenover elkaar staan. Eerst poseren jullie als machtige club A, daarna als   jongere groep B. die onafhankelijk van A verder wil. Een van jullie is de fotograaf met mobiele telefoon.

Actualiteit anno nu

Jouw foto of afbeelding laat je zien , geef er informatie over en vervolgens geef je je speelgenoten je opdracht.