Iedere informatie en opdracht graag pas lezen nadat jullie de bijbehorende foto goed hebben bestudeerd ! 

Het pak van Sinterklaas 

Het kostuum met geheime vakken in de tabberd en de mijter, werd gebruikt voor koerierswerk. Flip Heil neemt deel aan het verzet (illegale krant Het Parool). Verkleed als Sinterklaas brengt hij documenten rond, o.a. naar zijn ondergedoken joodse schoonfamilie. Hij verstopt de papieren in de geheime vakken. Sint doet al vroeg in het najaar zijn intrede en werkt een aantal maanden per jaar. (Joods Historisch Museum)
vfonds

ACTIE

De vijand misleiden

De Duitsers hadden dit lang niet door! Slim hé van die Nederlanders?
Zet een timer op je mobiel van 90 seconden. Bedenk zoveel mogelijk manieren om ongezien iets te smokkelen en schrijf deze op.
Eén iemand schrijft en één iemand let op de tijd. Iedereen denkt natuurlijk mee. Pak pen en papier en schrijf de combinaties op.

Verzetskranten: : Vrij Nederland, Het Parool, Trouw 

“Na den oorlog zal blijken, dat de wereld nog kleiner is geworden …. De moderne verkeersmiddelen zullen de afstanden doen inkrimpen, het handelsverkeer en de culturele omgang zullen intensiever worden en de concurrentie zal toenemen.(..) Nederland trad toe tot een universele interna­tionale statenorganisatie, werkte mee tot de effectieve verwezenlijking daarvan en aanvaarde bewust alle verantwoor­delijkheden, daaruit voortvloeiende. ”Trouw 1944. vfonds

GEDACHTE EXPERIMENT

Fake nieuws

Het is oorlog, je hebt geen toegang tot internet, mobiele telefoons en computers zijn in beslag genomen en vernietigd. Virussen/ hackers leggen het hele netwerk plat. Social media bestaat niet meer… Het nieuws verschijnt in de krant, alleen nieuws waarvan de vijand wil dat jij dat leest. Of dit nieuws echt is of z.g. fake news, is moeilijk in te schatten. Stel je voor dat je geen (objectief) nieuws zou kunnen volgen. Zou je leven er dan anders uitzien?

De gebroeders Göring 

(verre aangetrouwde familie van Marie Schuster Huis Wylerberg)
Herman was de hoogste bevelhebber in Duitsland tijdens WO II. Albert zijn broer hielp Joden. Hij heeft nooit enige erkenning gekregen voor zijn daden. Albert verhuisde naar Argentinië, zijn familienaam was te zeer besmet. De laatste levensjaren slijt hij weer in Duitsland.

DILEMMA

Meer dan een meningsverschil

Stel je voor jullie komen allemaal uit eenzelfde groot gezin.
De een werkt overtuigd met de rechts radicalen mee,
de ander werkt niet mee, maar laat het gebeuren,
de derde wil vooral gezelligheid in de familie,
de vierde werkt ondergronds en zoekt naar mogelijkheden om de radicalen minder invloed te laten krijgen,
de vijfde en zesde willen de confrontatie aan gaan met nummer een.
Verdeel de rollen. Twee zitten aan tafel, de rechts-radicale begint het gesprek en wil de anderen overtuigen. De anderen komen een voor een binnendruppelen en praten mee tijdens de maaltijd. Hoe moeilijk of makkelijk is het om hier samen uit te komen?

Claus Von Stauffenberg 

Kolonel, vader van vijf kinderen, in het geheim verzetsstrijder. Door de Reichskristallnacht (1938) distantieerde hij zich van de nazi’s en koos de kant van het verzet. Hij maakte snel carrière in het leger. In samenwerking met anderen pleegde hij een bomaanslag op Hitler (1944). De aanslag mislukte, hij werd gearresteerd en geëxecuteerd. Wikipedia

BESLUIT

Herdenking

Er is aan jullie gevraagd om een fototentoonstelling in te richten over het verzet tijdens WOII. Jullie mogen met je groepje een zaal inrichten. (Er zijn twee muren en op iedere muur komen twee foto’s te hangen). Er is fotomateriaal van Nederlandse en Duitse verzetsstrijders op internet te vinden. Smartphone gebruiken om iets op te zoeken.
Welke foto’s kiezen jullie en waarom?
Hoe gaan jullie de foto’s ophangen?
Welke onderschriften komen er bij de foto’s?
Hoe gaan jullie de ruimte noemen die jullie moeten inrichten?

De bibliothecaresse

In concentratiekamp Auschwitz is er in het geheim een schooltje. Dita verbergt onder haar jurk de kleinste en meest clandestiene bibliotheek. De acht boeken worden ge­koesterd als schatten. Dita geeft niet op en verliest nooit de wil om te leven. De verhalen voeren haar mee naar een andere wereld. Een waar gebeurd verhaal over de moed van een jong meisje en hoe boeken mensen kunnen helpen in de verschrikkelijkste omstan­digheden. vfonds

ACTUALITEIT

Waardevol – waardevrij – waardeloos 

Wat zijn voor jullie waardevolle dingen?
Verdeel de post its, ieder krijgt vijf post -its en een pen. Je hebt 90 sec om de vijf meest waardevolle dingen voor jou op te schrijven.
Op iedere post-it schrijf je één ding, iedereen maakt een eigen top vijf. Wat komt op nummer 1, 2 enz. van waardevolle dingen voor jou? Daarna ga je met elkaar in gesprek. Kunnen jullie een gezamenlijke top vijf maken? Wat is jullie definitie van waardevol?

Actualiteit anno nu

Jouw foto of afbeelding laat je zien , geef er informatie over en vervolgens geef je je speelgenoten je opdracht.