Iedere informatie en opdracht graag pas lezen nadat jullie de bijbehorende foto goed hebben bestudeerd !   

Wraak

Corrie ten Boom overleefde het concentratiekamp Ra­vensbrück.  Ze ziet 6 mei 1945 op straat vrouwen, die met Duitsers zijn omgegaan, kaalge­schoren worden. Ze noteert in haar dagboek: “Een oudere vrouw wordt nu naar voren getrokken. Zij verweert zich, zij is woest. Fel kijken haar donkere ogen. Het volk om mij heen giert van het lachen. De vrouw kan niet tegen de overmacht op en haar hoofd wordt kaalgeschoren, evenals het keurig geonduleerde kopje van het volgende slachtoffer, een knap meisje, dat verbeten zich laat behandelen. Dan zet één uit het volk het Wilhelmus in , zij moet de maat slaan. Ik ga weg. Het Wilhelmus is mij zo heilig. Wat is dit erg.” vfonds

ACTIE

Vernedering

Vrouwen die in tijden van oorlog het bed hebben gedeeld met Duitse soldaten, werden na de oorlog publiekelijk te schande gezet.
Vandaag de dag worden er ook mensen publiekelijk vernederd.  Bedenk drie voorbeelden van nu (denk aan school, buurt, social media) waarin mensen publiekelijk worden vernederd. Schrijf deze op met daarachter de aanleiding ervoor.

Duitse krijgsgevangenen 

In 1944 wordt in bevrijd gebied de Mijnopruimingsdienst opgericht. Veel Duitse krijgsgevangenen moeten de landmijnen opruimen, die hun bevel­hebbers er hebben laten plaatsen. Het gaat om 1,8 miljoen mijnen in 5500 mijnenvelden.
Ruim 200 Duitse krijgsgevangenen, maar ook meer dan 50 Nederlandse militairen, komen om doordat sommige mijnen toch ontploffen. vfonds

GEDACHTE EXPERIMENT

Wie draait ervoor op?

Stel je voor, jullie school is in de fik gestoken door vandalen. Nadat de brandweer zijn werk had gedaan, bleek de schade groot. Om de school te redden is puin ruimen noodzakelijk. Schoolbestuur, scholieren en ouders zijn een petitie gestart om dit werk niet door de brandweer maar door de vandalen te laten doen. Zou jij de petitie tekenen?  Welke redenen zijn er om hen dit wel/niet te laten doen? Vertel elkaar je beweegredenen.

Geldontwaarding

Na de oorlog is al het papiergeld in één klap ongeldig, in september 1945 moet iedereen een week rondkomen van een tientje. Alle banktegoeden worden bevroren en ‘gezuiverd’: Geldzuivering is niet alleen nodig om zwarte winsten op te sporen, om diegenen die zwarte winsten hebben gemaakt te treffen, maar ook omdat wij, na vijf jaar Duitse afpersing, zo berooid zijn als niemand voor mogelijk kan houden.
De regering probeert de economie een eerlijke start te geven. vfonds

DILEMMA

Eerlijk verdelen

Stel je voor, ieders geld wordt ingenomen en gelijk verdeeld over elke burger. Iedereen begint dus met dezelfde hoeveelheid geld.
Dit ‘resetten’ van het Nederlands kapitaal zal elke twintig jaar opnieuw gebeuren.  Wat zouden jullie ervan vinden om dit idee door te voeren in onze maatschappij op dit moment?  Maak een lijst met voor – en nadelen en verbeterpunten.
Splits je groep in vertegenwoordigers van arm en rijk, ga in gesprek, samen moeten jullie wel/niet akkoord gaan.

Vader­dag 

“In de klas mochten alle kinderen iets moois maken. Een jongen, wiens vader op de grote vaart werkte, mocht ook meedoen. Ik niet, mijn vader zat, zolang ik hem kende, in de gevan­genis. …Ik stuurde natuurlijk wel een briefje met tekening …. Ik begreep het wel … hij had straf verdiend. Het vervelende was … , dat ik anders was dan de anderen, dat ik mij moest schamen. Niet alleen voor mijn vader, ook ik was vanwege die vader een slecht kind. Ik wilde ook een vader op zee, of een dode vader. Tegelijkertijd schaamde ik mij dat ik papa in ge­dachten in de steek liet. Met een rood hoofd ging ik sommen ma­ken, terwijl de andere kinderen knipten en plakten.” Het verhalenarchief.nl

BESLUIT

Vader­

Stel je voor je vader als liefhebbende man, de beste vader van de wereld. Maar je vader had met de vijand meegewerkt, misschien om zijn baan te behouden, om te voorkomen dat hij in Duitsland te werk zou worden gesteld, misschien was hij echt fout.  Nu zit je in de klas en het is Vaderdag. Je maakt een tekening voor je vader waaruit blijkt dat je veel van hem houdt, en besluit of ook je er ook in verwerken wilt wat je van zijn daden vindt. Presenteer je Vaderdag cadeau.

Eis om genoegdoening  

Na de oorlog was er wrok, haat en wraak, veel mensen voelde dat hen onrecht was aangedaan. Nederland vond dat zij recht had op compensatie. Er werden plannen gemaakt om zich Duits grondgebied toe te eigenen. Allerlei grenscorrecties zijn in de loop der jaren tenietgedaan. Alleen het voormalig landgoed van de familie Schuster is Nederlands gebleven.

ACTUALITEIT

Je territorium 

Kijk om je heen, zoals je ziet zijn er meerdere groepjes in het lokaal aan het werk. Ieder groepje heeft als het ware een eigen ruimte/ territorium. Probeer met jullie groep, zo onopvallend mogelijk meer ruimte in te nemen. Zodra een andere groep jullie doorheeft, eindigt de opdracht.
Vragen:
Hoeveel ruimte konden jullie ongemerkt innemen?
Waardoor kregen anderen het door?
Wat was hun reactie?

Actualiteit anno nu

Jouw foto of afbeelding laat je zien , geef er informatie over en vervolgens geef je je speelgenoten je opdracht.