Historie

Historie van de Wylerbergkring

Otto Bartning heeft destijds tussen Duivelsberg en Wylermeer in opdracht van Marie Schuster Hiby een prachtige Kristal neergelegd als woonhuis waarin muziek, beeldende kunst en vriendschappen in ere gehouden zouden worden. De villa vertegenwoordigt zijn kristal idealen en de liefde voor Expressionistische kunst van Marie Schuster, haar dochter Alice Schuster en schoondochter Else Kraus. De explosie aan kunsten en filosofieën uit de jaren twintig/dertig van de vorige eeuw, daagt uit tot een vervolg in de 21e eeuw.

Het huis dat verhuisde.

Huis Wylerberg is door WOII in Nederlandse handen gevallen en vertoefde daarmee, als het gaat om erkenning en herkenning van dit unieke pand, lange tijd in Niemandsland. Weliswaar kreeg het in de jaren tachtig de status van Rijksmonument, maar dat was meer een papieren kwestie dan een daadwerkelijke zorg voor het pand of het generen van belangstelling. Tegenwoordig is de bovenverdieping in gebruik als kantoorpand en wordt de begane grond toegankelijk voor geïnteresseerden.

Zie ook: Activiteiten, Bezoekersinformatie

In 2014 is de Wylerbergkring in het leven geroepen door Lidwine Janssens om Huis Wylerberg in ere te herstellen. De Wylerbergkring wil niet alleen het materiële maar zeer zeker ook het immateriële erfgoed behoeden voor de vergetelheid. Ze wil de nu slapende wens van Otto Bartning, Marie en Alice Schuster doen ontwaken en Huis Wylerberg qua kunst en cultuur in ere herstellen. Tot 2018 was dit een privé initiatief waarvan de resultaten te vinden zijn in het archief. Sinds eind november 2018 is er een stichting in het leven geroepen om de daadkracht van de Wylerbergkring te versterken, het huis te restaureren en de toegankelijkheid voor een breed publiek te vergroten.

Stichting de Wylerbergkring
vraagt aandacht voor

  • de bijzondere kristalarchitectuur → de renovatie van het pand

  • de prachtige muziekzaal → het initiëren van kunst – en cultuur activiteiten

  • ieders communiceren vanuit gewoontepatronen en beperkt oor en oog → opdat openheid ontstaat voor grensoverschrijdende ontmoetingen qua land, sub cultuur, voorkeur in de kunsten.

Het Bestuur
Voorzitter:……………………………,
Vicevoorzitter: Lidwine Janssens (Ubbergen)
Penningmeester: Hans Bisschop (Ooij);
Secretaris: Jaap Dirkmaat (Beek)
Vacature:

De Klankbordgroep
Dankzij werkgroepen die vertegenwoordigd zijn in een klankbordgroep van de WBK, worden dromen daden, zie het honderdjarig bestaan en activiteiten.

Vrienden van Huis Wylerberg
Een vriendenkring ter bevestiging en financiële ondersteuning van ieder die zich vrijwillig inzet voor onze doelen, die op de hoogte wil blijven van alle activiteiten middels een nieuwsbrief en die welkom is op onze jaarlijkse dag van de Wylerbergkring.

Alle cultuur ontstaat in spel

De jaren twintig en dertig van de vorige eeuw kenmerken zich door een speelse vrijheid in alle kunstvormen. Het expressionisme was in allerlei opzichten grensoverschrijdend.
Johan Huizinga onderzocht in diezelfde jaren wereldwijd de vele speluitingen en toonde aan in Homo Ludens dat alle cultuur in spel ontstaat. Helaas schreef Hitler tegelijkertijd een heel andere publicatie, die deze vrijheidsuitingen fors aan banden legde. Huis Wylerberg is een exponent van beide.

Bekijk hier de video over de missie van de Wylerbergkring.