Kristalzuiver communiceren

Streven naar Kristalzuiver Communiceren:

  • het waarnemen zuiveren van interpretaties,

  • emoties zuiveren van bijkomende gedachten,

  • behoeften zuiveren van oordelen en strategieën,

  • een eis zuiveren tot puur een verzoek.

Marshall Rosenberg

Verbindend,  via de taal van het hart, geweldloos communiceren.

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is of ………………….     kan het ook anders?

ZUIVER VERBINDEND communiceren is moeilijker dan je denkt. We spreken spontaan zoals we het gewoon zijn. In onze taal sluipt helaas als vanzelf veel agressie. Rosenberg analyseerde dit fenomeen en vond een oorzaak. Zie verder. We leerden vooral te onderscheiden en veroorzaken daarmee vaak onbedoeld, emotionele reacties en verwijdering i.p.v. de door ons gewenste toenadering.

Voor verbinding met de ander is nodig dat je helder onderscheid maakt: wat neem je waar, wat voel je, welke behoeften heb je en welk verzoek wil je daarom doen. Je bewandelt dan niet de blauwe buitenroute maar neemt de binnenweg. Relaties ontwikkelen zich hierdoor.

Sorry Heer  

Marshall Rosenberg onderzocht de taal en kwam tot de conclusie dat onze taal, een taal van krijgsheren en machthebbers is, die in alle poriën van de dagdagelijkse taal is doorgedrongen. Op verzoek van de gecertificeerde GC trainers hanteren wij niet de wereldwijde term: Geweldloze Communicatie. Niet gecertificeerden wordt gevraagd eigen termen te hanteren. 

Wereldwijd netwerk van Geweldloze Communicatie: van onderop opbouwen.

Niet het verstand maar het voorstellingsvermogen schiet te kort

We realiseren technisch veel zonder ons werkelijk voor te stellen wat we ermee realiseren. Günther Anders* (1902-1992) onderzocht welke oorzaak eraan ten grondslag lag en kwam tot bovenstaande conclusie (art 1980). 

Zo kunnen we vanuit een kokervisie – eigen overtuiging – verabsoluteren van eigen gevoelens en behoeften de ander voorwaarden of eisen stellen. Een overtuigend voorbeeld

De mens is een door en door vreedzaam wezen

Waarom we dit niet weten? Simpel: we focussen steevast op de uitzonderingen. Ja, we zijn tot gruwelijke dingen in staat. Maar wie een beetje uitzoomt, ziet hoe zeldzaam geweld is. Er zijn uitzonderlijke omstandigheden nodig  en meestal ook vernuftige technologieën. De correspondent, Rutger Bregman februari 2018.

C’ est le ton qui fait la musique – Non verbaal spreken we boekdelen.

Als het er op aan komt zijn we vreedzaam, maar ons taalgebruik is aggressief. Waardoor? Gewoonte patronen, onzekerheid, adoratie van de reden, onmachtig om een inuitieve overtuiging te verwoorden, gespannenheid, overwoekerde emotie, onbekend met onderliggende behoeften, nood aan zekerheden – oordelen- ordening, discussie training,  debat cultus? Het antwoord is niet eenvoudig. Klank, ritme en kleur van de taal, onze houding, gezichtsuitdrukking zeggen het. naast onze verhouding (nabij – afstandelijk) tot de ander. 

Verbeter de wereld, begin bij jezelf

De slogan heeft niets aan zeggingskracht ingeboet, vandaar ook ons trainingsaanbod.

Vorig cursusjaar zijn er drie basiscursussen geweest, waarin de vier stappen van Rosenberg getraind werden via overwegingen, opdrachten, uitwisselingsgesprekken en enkele non verbale communicatie  accenten. 

Lezing Kristalzuiver Communiceren

Wilt u geinformeerd raken over Geweldloze Communicatie, ofwel het zuiveren van onze waarnemingen, emoties, gedachten, verzoeken dan kunt u Lidwine Janssens uitnodigen om een groep van minimaal 10 geinteresseerden erover te informeren en een eerste oefening op de vloer uit te proberen. Prijs: reiskosten + 5 euro p.p. 

Basiscursus 2018 /2019

29 November startte er weer een basiscursus van vijf donderdagavonden gegeven door Brigitte Brugger. Dit keer in de huiskamer van woonwerkgemeenschap Babylon te Berg en Dal.  Brigitte is niet gecertificeerd en streeft ernaar om het gedachtegoed ook te verspreiden onder mensen met een klein budget.

Oefengroepen

Vanuit iedere cursus zijn mensen doorgegaan om maandelijks te oefenen.
Inmiddels zijn er drie groepen die regelmatig samen het GC veld verder verkennen.