Wylerbergkring

Laat vriendschap helen
wat grenzen delen.

Wylerbergkring

Wylerbergkring

Tussen Duivelsberg en Wylermeer heeft Otto Bartning destijds in opdracht van Marie Schuster Hiby een prachtige Kristal neergelegd als woonhuis waarin muziek,  beeldende kunst en literatuur in ere gehouden zouden worden.  

Deze kristal(bouw) kan als een steentje in het water kringen veroorzaken van grensoverschrijdende activiteiten. Onderling raken deze verbonden door verwijzingen naar de rijke inspirerende geschiedenis van deze Bergkristal. 

Op het snijpunt van landgrenzen in Beek - Ubbergen staat dit huis. De oorspronkelijke eigenaar mevr Marie Schuster Hiby had aandacht voor architectuur en beeldende kunst, haar dochter Alice Schuster en schoondochter Else Kraus richtten zich meer op muziek en literatuur.

We willen in de voetsporen van deze inspirerende liefhebbers van natuur, kunst en cultuur het publiek in de 21e eeuw er eveneens  weer van laten genieten.

 

De Mascotte van de Wylerbergkring.

Alice Schuster bracht vanuit Berlijn voor haar moeder een kleurenlitho Seiltänzer *
van Paul Klee mee. De koorddanser is onze mascotte en geeft het streven weer
van de Wylerbergkring. Evenals Paul Klee balanceert de Wylerbergkring tussen  beschavingsterreinen, kunstdisciplines, culturen en landgrenzen.

* alle kunstwerken van Huize Wylerberg zijn na WOII verloren gegaan. Paul Klee ontwierp meerdere koorddansers. Onze mascotte is te zien in Zentrum Paul Klee,
Bern - Zwitserland.

De Wylerbergkring wil aandacht vragen voor

  • de bijzondere kristalbouwarchitectuur,
  • de prachtige klank van de muziekzaal,
  • ieders communicatie via geweldloze communicatie training, 
  • grensoverschrijdende ontmoetingen qua land, sub cultuur, voorkeur in de kunsten.

De Wylerbrgkring wil ieder van jong tot oud laten genieten van kunst, cultuur en natuur via een incidenteel aanbod zie culturele arrangementen  en agenda
Ze nodigt anderen organisaties en individuen uit een eigen steentje bij te dragen,opdat we samen aandacht genereren voor Huis Wylerberg. In de hoop dat we in 2024 een pracht eeuwfeest kunnen vieren en de kunstzinnige en culturele zeggingskracht van Huis Wylerberg is herrezen in haar oude glorie.

Een uitdijende Wylerbergkring voorbij Wylermeer en Duivelsberg.

Initiatiefneemster

Lidwine Janssens – Ubbergen  (winter 2014) 
Uitmondend na vier jaar (winter 2018) in:

Stichting Wylerbergkring